22 Haziran Etohum Yaz Kampı Özeti

22 Haziran eTohum yaz kampının konukları Cevherler Mali Müşavirlikten Sayın Serkan Atlı ve Gökhan Yılmazdı, öğleden sonraki oturumda ise Sayın  Av. Gökhan Ahi, Av.  Ünsal Özmestik,Av.  Burcu Erdoğan ve Stj. Av. Şebnem Kartal değerli bilgilerini bizlerle paylaştılar. Bende bunlardan aldığım notları ve önemli gördüğüm hususları sizlere aktaracağım umarım faydalı olur.

Temel Muhasebe

Muhasebenin Tanımı: Tüm kuruluşların mali nitelikli işlemlerini ve olaylarını para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, sonuçlarını yorumlayan, özetleyerek rapor eden ve analiz eden bir bilim dalıdır.

İşletme Nedir ?

Bir amaç için bir veya birden fazla kişinin bir araya geldiği ve genellikle kar amacı güden kurum/kuruluşlar. Şahıs Şirketleri ve Sermaya Şirketleri olarak ikiye ayrılırlar.

Genel Muhasebe

Fatura: İşletmelerin mal ve hizmetleri satışı sonucunda müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere verilen ticari vesikadır.

– Faturada kaşe ve imza zorunludur bunu yetkililerin imzalaması gereklidir.

– Açık ve kapalı fatura olmak üzere 2’ye ayrılır ama resmiyette sadece açık fatura vardır.

– Fatura en az 2 nüsha olmak zorundadır.

– Satış veya hizmet işlemi gerçekleştikten sonra faturayı mutlaka 1 hafta içinde kesmemiz gerekli.

– Kaşe faturada sağ alta vurulur, imza atılırsa kapalı fatura anlamına gelir. Açık fatura demek kısaca o ürünün bedeli alınmamış demek.

İrsaliye: Malı bir yerden bir yere sevk ederken kullanılan ve mal teslimini gösteren resmi bir belgedir.

– 3 nüsha olarak düzenlenir.

– İrsaliye düzenlendikten sonra 7 gün içinde fatura kesilmesi zorunludur.

Tahsilat Makbuzu: İşverenlerin belirli bir tutarı tahsil ettiğini gösteren belgedir.

Tediye Makbuzu: Firmanın mal ve hizmet satın aldığı işletmeye belirli bir ödeme yaptığını gösteren resmi belgedir.

Vade: Borcun son ödeme tarihi.

Zarar: Glir ile gider arasındaki oluşmuş farktır. Öz sermaye azalmasıdır.

Öz Sermaye: Kuruluş sermayesini işletmede bırakılıp işletme sahiplerinin karlarını ve haklarını ifade eder.

Protesto: Çek ve senetin gününde ödenmemesi durumunda, bu durumun alacaklı tarafından noter aracılığı ile tespit ve ihbar edilmesi olayıdır.

Şirket Türleri

Şahıs Şirketi: Adi Şirket, Kollektif Şirketler, Komandit Şirketler

Sermaye Şirketleri: Anonim Şirket, Limited Şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

Şahıs Şirketi: Kolay kurulur, işletme defteri kullanır. Ancak prestij açısından sermaye şirketlerinin yanında sıkıntı çekebilir.

– Eğer home office kullanıyorsak veya kullanacaksak kira, faturalar vb. giderlerin en fazla yarısını şirket gideri olarak gösterebiliriz.

– Girişimciler için limited şirket kurmak diğerlerine göre daha avantajlıdır.

– Limited şirket kurmak için minumum 5 bin TL sermaye gereklidir ve en az 2 ortakla kurulur, en fazla 50 ortak olabilir. Kurulması çok zor değildir. Ticaret odasının yoğunluğuna göre 3-4 gün içinde tamamlanır kurma işlemleri.

Anonim Şirket: En az 5 ortakla kurulur. Sermayesi 50.000 TL olabilir minumum. 5 kişiden 3’ü bir yönetim kurulu oluşturur. Yılda en az 1 kere genel kurulun toplanması zorunludur.

Asgari Vergisel Yükümlülükler: KDV, Stopaj, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi, Damga Vergisi, Diğer

Cevherler Mali Müşavirlik- Sayın Serkan Atlı ve Gökhan Yılmaz.

——- 2.  Oturum

– Domain aldıktan sonra marka tescilide yapmamız çok önemli.

– “Firmaismi.Com” aldınız, tescil ederken “firmaismi com ” şeklinde olması daha yararlı olur.

– “com.tr” alan adınızı mutlaka almaya çalışın daha sonra zor durumu ve sıkıntıya girmemek için.

– 1.5 yıl sonra ODTÜ’den domain dağıtım kontrolü alınacak.

– Bir süre sonra “.tr” uzantılı isim dağıtılmaya başlanacak ve bunun ne şekilde dağıtılacağı, öncelik neye verileceği henüz belli değil.

– Alan adınız, şirketiniz bir markaya bağlanmışsa çok güzel ve yararlı olur. Şirket ve şirketin geleceği adına.

– Bir limited şirkete başka bir limited şirket olabilir.

– Şirketler site sunucularında logları(kayıtları) 6 ay süreyle tutmak zorundadır ve tarihsel olarakta kayıt etmelilerdir.

– Twitter, Facebook’tan hukuka aykırı bir paylaşım yapan kişinin paylaşımını biz beğeniyorsak(fb’de like vermek gibi ya da retweet) veya paylaşıyorsak direk suçlu sayılmayız ama desteklediğimiz manasına gelebilir bu yargı karşısında.

– Sitede mutlaka site sahibine ulaşılacak kısım olmalı çünkü artık uyar/kaldır yöntemi kullanılıyor.

Av.  Ünsal Özmestik,Av.  Burcu Erdoğan ve Stj. Av. Şebnem Kartal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *