Dr. Haluk Elçi – İnternet girişimleri için finansa giriş & İş planı hazırlama

eTohum Yaz Kampı programı çerçevesinde 14 haziran salı günü Sayın Dr. Haluk Elçi yaz kampı öğrencilerine sırasıyla ” İnternet girişimleri için finansa giriş, Girişimciler için iş planı hazırlama, Girişimcilerin Yatırımcı ilişkileri ” konu başlıkları altında harika bir ders&sunum gerçekleştirdi.

Dilerseniz bu videoyu eklendiği andan itibaren etohum.com adresinden izleyebilirsiniz ancak ben onun öncesinde sizlere konu başlıkları altında önemli gördüğüm ve not aldığım kısımları aktarmak istiyorum.

Yatırımcı Buluşmasında Finans

– İş planı mutlaka gerekli, İş Planı’nın Türkiye’de daha çok yapılmalı ve yaygınlaşmalı.

– Yatırımcı-Girişimci bulşması öncesinde yani ortaklık kurmadan önceki en önemli soru; ” Şirketin yüzde kaçı karşılığında ve değerde ortaklık kurulacağı.”

– Şirket değerlemesinden önce mutlaka yatırıma gerek var mı yok mu sorusu sorgulanmalı.

– Yatırımcıya ihtiyaç olduğu kararı verilirse öncelikle şirket değerlendirilmesi yapılmalı arındanda verilecek hisse için % değerlendirilmesi yapılmalı.

– Kurulan ortaklıklarda bir şirket veya hissedar ne kadar büyük hisseye sahipse onun şirket hakkında verilecek kararlarda daha yetkili ve kontrollü olduğu anlamına gelmiyor.

– Fikrimi söylemiyim çalınır düşüncesi çok yanlış.

– Aylık tahminler kullanılarak yıllık veriler oluşturulabilir ve oluşturulmalı.

Yatırımcı – Girişimci Klasik Diyaloğu

– Mali ihtiyaçlarınız neler?

– Toplam D TL’niz olsa ilk gelir ne zaman gerçekleşir ?

– F TL para olsa kara ne zaman geçmeyi bekliyorsunuz ?

– Toplam D+F=J kaynak bulduğunuz ve tüm aşamaların planlandığı gibi gerçekleştiğini varsayarsak 3 yıl sonunda gelir ve kar durumu ne olur ?

– Yatırımcıdan beklentileriniz nelerdir?

– Yatırımcı ile ortaklık konusunda düşünceleriniz nelerdir?

– Parayı aşamalı olarak şirkete aktarabilir miyiz ?

İş Planı Finansal Ekler

– Gelir ve Değer varsayımları

– 2010/2014 Yıllık Bilanço, Gelir ve Nakit akımı tablosu

– 2010/2011 Üçer aylık bilanço, gelir ve gider tablosu

– 2010 yıllık bilanço, gelir ve nakit akım tabloları

– Rasyolar ve Şirket değerlemesi

– Üç yıllık gelir ve gider tablosu

* 2010 yılında kurulduğu varsayın bir girişim baz alınarak örneklendirilmiştir.

Girişimciler için iş planı hazırlama

İş planı başlı başına bir stratejidir.

İş planı sürekli güncellenebilir, gerekli düzenlemeleri yapmak stratejiyi geliştirir ve yönlendirir.

– Avrupada iş planlarında standart 5 yılda gelir&gider beklenti tablosu oluşturmaktır.

– Ekip olması çok önemli herşeyi ben yaparım demek yanlış. En azından birkaç kişi olmakta fayda var.

İş Planı: Format

– Ortalama 2-6 hafta arasında yazılabilir ama minumum 2 hafta.

– Toplam 40 sayfa kadardır.

– Başlangıçta 2, 3 sayfa yönetici özeti bulunur.

– 20, 25 sayfa sözel kısım “geniş” aralıklı yazılır.

– 10, 15 sayfa finansal tablo öngörüleri, tabloları ve varsa diğer ekler konulur.

– Operasyonel ayrıntılara strateji ile ilişkili olmadıkça girilmez.

– İçerik ve sıralama serbesttir. Çerçeve olarak ana başlıklar mevcuttur ve bunlar hakkında girişimin yapısına göre değişen derecede ayrıntıya girilmelidir.

– Aynı zamanda bir mütabakat dökümanı olduğundan tüm ortakların katkısı ile yazılması tercihtir.

İş Planı: Ana Başlıklar

– Pazar Analizi ( Fırsatın tanımı, pazar tanımı, pazarın büyüklüğü ve büyüme oranları, Pazarın görüşme öngörüleri )

– Rekabet Analizi

– Pazarlama Stratejisi

– Ürün ve Hizmetler

– Organizasyon ve Yönetim

– Risk Analizi ve Çözümler

– Finansal Bilgiler

Pazar Araştırması

Genellikle 2 yolla yapılır bunlar Primary Research ve Secondary Research’tür.

Primary Research : Mevcut konunun incelenmesi için özel olarak tasarlanan ve uygulanan veri toplama şekilleridir.

Secondary Research : Daha önceden başka bir amaç için oluşturulmuş bilgi ve verilerin toplanıp mevcut konu için kullanılmasıdır.

Rekabat Analizi( Michael Porter )

Pazarlama Stratejileri ; Dilimleme Stratejisi “Odaklanma” – Niş Pazarlar

Farklılık Stratejisi – Kitle Pazarları / Özgünlük Yetkinliği

Maliyet Stratejisi – Düşük Maliyet Yetkinliği

Yatırımcının Dikkat Ettiği 3 Ana  Başlık

Girişimci / Fikir / Yatırım

– Girişimci ve fikir önceliklidir.

– İyi bir girişimci ve iyi bir fikir yatırımcısını bulur.

Yatırımcı Nelere Dikkat Eder ?

Girişimci

Hazırlık

Girişimcilik

Kişilik

Deneyim

Beceri/Yetenek

İş Muhakemesi

Ekip Uyumluluğu

Ekip Yeterliliği

Fikir

– Pazar

– Pazarlama Stratejisi

– Rekabet Avantajı

– Gelir Model

– Operasyon

– Riskleri/ Eksiklikleri Çözümleme

Yatırım

– Yatırım Gerekliliği

– Yatırım İhtiyacı

– Yatırımcının Katma Değeri

– Finansallar

– Yatırım Teklifi

– Yatırımcının fikre ve girişimciye “yatırım yapma kararlılığı”.

Ve son olarak bazı istatistikler

* 2010 yılı melek yatırım lana şirket sayısı ABD’de 61,900. Türkiye’de ise 50’den az.

* 2010 yılı aktif melek yatırımcı sayısı ABD’de 265,400. Türkiye’de ise 300’den az.

* 2010 yılı ABD’de melek ve girişim sermayesi  fon yatırımı alan şirket sayısı 61,900 melek yatırımcı, 3,277 girişim sermayesi fonları.

* 2010 yılı ABD’de melek ve girişim sermayesi fonu toplam yatırım tutari 20.1 milyar dolar.

Dr. Haluk Elçi hocamıza bu değerli ve çok yararlı ders&sunumu için birkez daha teşekkürlerimi iletiyorum, ayrıca böyle bir ortamın sağlanmasında başlıca emek sahibi Burak Büyükdemir hocama ve eTohum’a da ayrı ayrı teşekkürler.

2 thoughts on “Dr. Haluk Elçi – İnternet girişimleri için finansa giriş & İş planı hazırlama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *